Narva Spordikool "Energia"

Reg.nr.75009177

Koolitusluba nr 2087 HM, 30.04.2002, tähtajatu

 

   

ÕPPEKAVAD 

 
Treenerite tunniplaan 2017/2018

Rahandusministeeriumi kiri 02.10.2008 kooli registreerimist

Narva LV määrus 19.03.2008 nr.329 põhimääruse kinnitamist

Spordikooli põhimäärus

EHIS KK 02.05.2008 nr.465 õppekavade registreerimist
Põhikomplekteerimise kontroll
Hoolekogu koosseisu kinnitamine
 
Õppenõukogu koosseis 2017/2018
Spordikooli arengukava

Spordikooli aastatööplaan 2017/2018

Sporditulemused 2017

Riskide analüüs (vene keeles)

Spordikooli sissekorra eeskirjad

Andmed ohtlike keskkonnamõjude kohta
Andmed ruumide ja baaside kohta
Ehitisregistrilt - jalgrattabaasi tehnilised andmed
Ehitisregistrilt - sõudebaasi tehnilised andmed
Ehitisregistrilt - võimla tehnilised andmed
Ehitisregistrilt - basseini tehnilised andmed
Ehitisregistrilt - lasketiiri tehnilised andmed
Dokumentide loetelu
Treener-pedagoogi ametijuhend
Andmed direktori kohta
Avaldus
Õppemaks

  

Õigusaktid

 Spordiseadus

 Huvikooli seadus

 Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord

 Narva munitsipaalspordikoolide õppetasu ja õppetasust vabastamise kinnitamine