Narva Spordikool "Energia"

Reg.nr.75009177

Koolitusluba nr 2087 HM, 30.04.2002, tähtajatu

 

   

ÕPPEKAVAD 

 
Treenerite tunniplaan 2018/2019
Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused

Rahandusministeeriumi kiri 02.10.2008 kooli registreerimist

Narva LV määrus 19.03.2008 nr.329 põhimääruse kinnitamist

Spordikooli põhimäärus

EHIS KK 02.05.2008 nr.465 õppekavade registreerimist
Põhikomplekteerimise kontroll
Hoolekogu koosseisu kinnitamine
Õppenõukogu 2018
Õppenõukogu koosseis 2018/2019
Spordikooli arengukava

Spordikooli aastatööplaan 2018/2019

Sporditulemused 2017

Riskide analüüs (vene keeles)

Spordikooli sissekorra eeskirjad

Andmed ohtlike keskkonnamõjude kohta
Andmed ruumide ja baaside kohta
Ehitisregistrilt - jalgrattabaasi tehnilised andmed
Ehitisregistrilt - sõudebaasi tehnilised andmed
Ehitisregistrilt - võimla tehnilised andmed
Ehitisregistrilt - basseini tehnilised andmed
Ehitisregistrilt - lasketiiri tehnilised andmed
Dokumentide loetelu
Treener-pedagoogi ametijuhend
Andmed direktori kohta
Avaldus
Õppemaks

  

Õigusaktid

 Spordiseadus

 Huvikooli seadus

 Narva munitsipaalsete haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise kord

 Narva munitsipaalspordikoolide õppetasu ja õppetasust vabastamise kinnitamine