Narva Spordikooli Energia sõudebaasi telefon 35 72707

 

 

    

Narva Spordikool Energia on asutatud 1986 aastal. 

Finantseeritakse linna eelarvest. Spordikool on osa linna ühtsest spordistruktuurist, mõjutades oluliselt linna sporditegevust nii linnas kui ka vabariigi maštaabis. Spordikool «Energia» on end näidanud oma kõrgete sportlike tulemuste poolest. Momendil on see linna kõige suurema laste ja noorte haaratusega spordiasutus - õppurite üldarv on rohkem kui 800 inimest. Spordikoolil on teatud materiaal-tehniline baas: spordiehitised, võimlad, inventar, samuti on kool kindlustatud kõrgeltkvalifitseeritud spetsialistidega.
Spordikoolis tegeletakse 10 spordialaga: 

sõudmine, aerutamine, ujumine, jalgrattasport, motosport, poks, judo, laskesuusatamine, korvpall, võrkpall

Spordikooli põhiülesanded:

tingimuste loomine sportimiseks vabal ajal lastele ja noortele; nende tervise tugevdamine, noorte igakülgse füüsilise arengu kindlustamine; spordiks vajalike perspektiivsete laste ja noorte väljaselgitamine, samuti vabariigi sporditraditsioonide jätkumise kindlustamine ja hästi ettevalmistatud järelkasvu kasvatamine vabariigi koondvõistkondale

 Ajalugu

13.01.1986. aastal loodi Narva linna TSN Täitevkomitee juures asuva Kehakultuuri ja Spordikomitee alluvuses Laste ja Noorte Spordikool järgmiste osakondadega: sõudmine, aerutamine, suusatamine ja jalgrattasport. 2. jaanuaril 1992. a. vastavalt Narva linna TSN Täitevkomitee otsusele liideti spordikooliga Kreenholmi LNSK, mille tulemusena lisandusid järgmised spordialad: võrkpall, poks, laskesuusatamine, iluuisutamine (hiljem viimane viidi üle mujale). 2. jaanuaril 1996. a. kinnitati Narva Linnavalitsuse käskkirjaga Spordikooli põhimäärus. Vastavalt Narva Linnavalitsuse korraldusele 23. jaanuarist 1996. a. Energia Spordikompleksi riigiomandi üleandmisest munitsipaalomandisse võeti vastu otsus anda linna Spordikooli bilansi arvele ujula ja Energia Kehakultuurimaja. Vastavalt Narva Spordiosakonna avaldusele ja kooskõlas riiklikule ettevõtete registrile nimetati Narva Linnavalitsuse juures asuv Spordikool 26.11.1997.a. ümber Narva Linnavalitsuse juures asuvaks Energia Spordikooliks. 31.08.1998.a. nimetati lõplikult Narva Spordikooliks Energia. Lisaks tegutsevatele osakondadele lisandusid ujumise, judo, motospordi ja korvpalli erialad.